På svenska

Nederländska Skolan är en nederländsk språk- och kulturskola (Nederlandse Taal en Cultuur eller ”NTC”). Vi erbjuder undervisning för barn i åldrarna 4 – 16 år som har minst en förälder med nederländska som modersmål. Undervisningen ges en gång i veckan efter ordinarie skoltid. Våra elever har sin ordinarie undervisning på svenska eller internationella skolor.


Undervisningen förmedlas i enlighet med den i Nederländerna gällande läroplanen och dess föreskrivna centrala innehåll och kunskapskrav. Våra elever uppnår således samma språkliga nivå i nederländska som sina jämnåriga i hemlandet. Vårt fokus ligger på muntliga och skriftliga språkkunskaper, läsförståelse, ordförråd, barn- och skönlitteratur, läskunnighet samt kulturell utveckling. Skolan är ansluten till stiftelsen Nederländsk Utbildning Utomlands (Nederlands Onderwijs in het Buitenland eller ”NOB”) med Skolinspektionen i Nederländerna som tillsynsansvarig. Samtliga lärare har nederländska som modersmål och har nederländsk lärarlegitimation.


Elevernas utveckling i grundskolan och på mellan- och högstadiet följs upp genom prov och observationer. Vid ca 12 års ålder, i slutet av mellanstadiet, har våra elever kunskaper i nederländska som minst motsvarar europeisk nivå A2 (CEFR). I slutet av högstadiet examineras eleverna för att erhålla certifikat i nederländska
som främmande språk (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal eller CNaVT). Certifikatet motsvarar språkkunskaper i nivå med europeisk B2 (CEFR). Examensbevis från svensk eller internationell skola i kombination med certifikatet ger studenterna grundläggande behörighet till nästan samtliga högskolor och universitet i Nederländerna och Flandern.


Ovan nämnda NTCs riktlinjer för utbildning i nederländska språket och nederländsk kultur föreskriver minst 120 studietimmar per år. Detta uppnås genom 2,5 timmars klassundervisning per vecka under 35 veckor samt läxor som kräver ungefär 1 timmes (grundskolan och mellanstadiet) till 2 timmars (högstadiet) arbete.
Läxorna ska göras under föräldrars uppsikt och kontrolleras av läraren. Därutöver får eleverna läxor som kräver ca 2,5 timmes arbete per skollov som är minst 2 veckor.


Nederländska Skolan i Stockholm

Kulturell utbildning

Målet med vår kulturutbildning är att eleverna upprätthåller och stärker samhörigheten med den nederländska och flamländska kulturen. Den utbildningen tillgodoses genom återkommande diskussioner om aktuella frågor i Nederländerna och Belgien. Därutöver organiserar skolan minst 3 kulturdagar per år där bland annat nederländska författare bjuds in.


Skolbibliotek

Vår skola har ett brett utbud av böcker i olika genrer och ämnen av en rad olika författare. För yngre barn har vi både läs- och bilderböcker, för våra elever i högstadiet erbjuder biblioteket ungdoms- och skönlitteratur. Varje skolår läser vi en utvald bok med hela klassen.

Nederländska som modernt språk

Då vi baserar innehållet i vår undervisning på den nederländska läroplanen med dess centrala innehåll och kunskapskrav kan nivån på vår undervisning bäst jämföras med undervisningen i svenska språket på svenska skolor. De krav vi ställer på elevernas utveckling i nederländska har stora överenskommelser med Skolverkets läroplan i svenska språket. Då elevernas kunskaper i nederländska är väl utvecklade uppnår de också kunskapskraven som gäller för ämnet moderna språk. En elev på grundskolan kan maximalt få 20 meritpoäng när den läser ett extra modernt språk. På gymnasium kan man maximalt få 1,5 meritpoäng för ett modernt språk. Man måste dock själv ansöka till den egna skolan för att kunna få meritpoäng. Det är upp till varje elevs enskilda rektor att besluta om eleven ifråga kan få tillgodoräkna sig nederländska som ett (extra) modernt språk. Nederländska skolan kan vid behov skriva bedömning och betyg på svenska.