Aanmelden

Aanmelden

Wat fijn dat u interesse heeft in onze school en uw kind wil aanmelden. We zijn hartstikke blij met nieuwe leerlingen. Dus wees welkom!


Wanneer u onze website heeft bekeken en de schoolgids heeft doorgelezen, krijgt u een goed beeld van onze school. Mocht u voor de inschrijving toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd mailen met onze schoolleider (schoolleider[at]nlschoolstockholm.se) of de voorzitter van het bestuur (voorzitter[at]nlschoolstockholm.se). 


Aanmeldprocedure

1. Voorwaarden om te starten op De Nederlandse School Stockholm

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen starten op De Nederlandse School Stockholm. 

Voordat leerlingen in groep 1 kunnen beginnen, moeten ze zindelijk zijn, dus zelf naar de wc kunnen.

Ook moeten ze zelf hun jas en schoenen kunnen aantrekken. Het is niet erg om af en toe een beetje te helpen met bijvoorbeeld een rits of een moeilijke knoop. Ook stimuleren we de kinderen om elkaar te helpen. Maar in de beperkte tijd die we elke les hebben, is het zonde als er veel tijd verloren gaat met aan- en uitkleden en de leerkracht kan niet met elke leerling mee naar de wc.

Daarnaast moet minimaal één van de ouders thuis Nederlands spreken. Dit is nodig om de taal te ontwikkelen en deze ouder is nodig om te helpen met het huiswerk.


2. Inschrijving

Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden voor lessen op De Nederlandse School Stockholm, dan vult u dit aanmeldformulier in. Dit ingevulde formulier verstuurt u, samen met een kopie van het paspoort van de leerling*, per e-mail naar onze schoolleider: schoolleider[at]nlschoolstockholm.se

*Alternatief kunt u bij het kennismakingsgesprek met de schoolleider het paspoort van uw kind (kinderen) meenemen ter inzage.


Wanneer u uw kind(eren) aanmeldt voor het daaropvolgende schooljaar voor 1 mei, garanderen wij hen een plek op onze school. Wanneer u uw aanmelding later verstuurt, is plaatsing afhankelijk van de groepsgrootte en kan het zijn dat er niet meteen een plaats beschikbaar is. Hierover ontvangt u van ons bericht. 


3. Intakegesprek

Nadat we het inschrijfformulier hebben ontvangen, neemt de schoolleider contact met u op. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt bekeken wat het Nederlandse niveau van uw kind is en of dit past bij de bijbehorende leeftijdsgroep. Verder bespreken we de wederzijdse verwachtingen. Bij twijfel of een kind het Nederlands voldoende beheerst, kunnen we hem of haar onder voorbehoud aannemen; na een paar maanden volgt een evaluatie en bekijken we of het kind op z’n plek zit.

Zodra het inschrijfformulier ontvangen is en de intake heeft plaatsgevonden, is de inschrijving bindend. Het is mogelijk om maximaal 1 proefles te volgen voor de inschrijving.

4. Starten

Er zijn twee momenten waarop een nieuwe leerling kan starten op school, namelijk aan het begin van het schooljaar en na de kerstvakantie. Dit is omdat starten gedurende het lopende schooljaar onrustig is voor de groep waarin de leerling wordt geplaatst. Op deze regel kan door het bestuur een uitzondering worden gemaakt.


Leerlingen die net 4 jaar zijn geworden, kunnen tijdens het lopende schooljaar op ieder moment worden aangemeld. Er zijn vier momenten in het jaar waarop leerlingen kunnen instromen in groep 1: de start van het schooljaar, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie en na de paasvakantie.

Afmelden

Wat jammer dat u ons gaat verlaten. Wanneer u uw kind wil afmelden voor het volgende schooljaar dient dit voor 1 mei te gebeuren. U kunt een e-mail sturen naar schoolleider[at]nlschoolstockholm.se.