Financiën

Financiën 

De Nederlandse School Stockholm is een stichting zonder winstoogmerk. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden.  We streven naar een juiste balans in goed onderwijs en een gezonde economische organisatie.


Subsidie

DNSS is aangesloten bij het NOB en voldoet aan de voorwaarden voor subsidieverlening voor een Nederlandse school in het buitenland. De subsidie heeft tot doel het ondersteunen van Nederlandse onderwijsvoorzieningen in het buitenland met het oog op terugkeer van leerlingen in en aansluiting bij onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De leerlingen waarvoor subsidie wordt verleend zijn Nederlandse of Belgische staatburgers of hebben de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie en zijn in het laatste geval Nederlandstalig. Indien de leerling niet aan deze voorwaarden voldoet is het in bepaalde gevallen toch mogelijk om les te volgen op school. Hiervoor wordt echter een hogere ouderbijdrage in rekening gebracht, omdat we voor deze leerling geen subsidie krijgen.


Tarieven 

Er zijn twee verschillende tarieven voor plaatsing op De Nederlandse School Stockholm. De privé plaatsen zijn voor ouders die de factuur zelf betalen. De bedrijfplaatsen zijn voor ouders waarbij het bedrijf van één van de ouders de factuur betaald. . 

Plaats

Heel jaar

Half jaar

Eénmalige inschrijfkosten

1000 SEK

1000 SEK

Privé plaats groep 1 / 2

9.500 SEK

5.500 SEK

Privé plaats basisonderijs

10.000 SEK

6.000 SEK

Privé plaats voortgezet onderwijs

11.000 SEK

6.500 SEK

Bedrijf plaats basisonderwijs

20.000 SEK

11.000 SEK

Bedrijf plaats voortgezet onderwijs

20.000 SEK

11.000 SEK

De inschrijfkosten worden bij elke nieuwe inschrijving in rekening gebracht. Dit geldt ook voor leerlingen die bij ons op school hebben gezeten, zijn gestopt en op een later moment weer willen beginnen. 


Leerlingen in onze voortgezet onderwijs 4 groep (VO4) kunnen examen doen. De kosten voor dit examen voor onze leerlingen is 1.200 SEK. Externe kandidaten kunnen ook bij ons examen doen, voor hen zijn de kosten 5.000 SEK. 


Facturatie

Facturatie van het schoolgeld van de aanmeldingen voor 1 mei vinden plaats in juni. Overige aanmeldingen worden gefactureerd zodra het aanmeldformulier ontvangen is.  Op het aanmeldformulier kan u aangeven of de factuur naar ouders/verzorgers verstuurd moet worden of naar een bedrijf. 


Facturen dienen binnen 15 dagen te worden voldaan op onze rekening met vermelding van het factuurnummer. 

Naam

Nederlands Taalonderwijs Stockholm

Bank

Handelsbanken in Djursholm

Kontonummer:

6151093453558

IBANnummer

SE 53 6000 0000 0000 9345 3558

BIC

HANDSESS

Verzekering

De Nederlandse School Stockholm heeft via het NOB een collectieve basis WA verzekering. De British International School of Stockholm (BISS) en DNSS zijn beiden niet aansprakelijk voor ongelukken bij leerlingen die, buiten toezicht van leerkrachten, spelen op de klimtoestellen van de BISS noch voor persoonlijke ongevallen ontstaan tijdens de aanwezigheid van en het gebruik door leerkrachten en leerlingen van de diverse leslocaties tijdens de lestijden. Wij adviseren de ouders van onze leerlingen indien nodig om zelf een ongevallenverzekering af te sluiten.