Privacy

Privacy

Op De Nederlandse School Stockholm wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van onze leerlingen. 

Persoonsgegevens

Voor onderwijsdoelen en begeleiding van onze leerlingen verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens zijn strikt noodzakelijk voor het onderwijs en worden beveiligd opgeslagen met beperkte toegang. We gebruiken ook digitaal leermateriaal, waarbij leveranciers beperkte leerlinggegevens ontvangen. Informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties met toestemming van de ouders, tenzij wettelijk verplicht.


Privacyreglement

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u ook lezen in de schoolgids. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij het bestuur.


Sociale media

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en leerkrachten. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. DNSS heeft een reglement internet en sociale media waarin staat hoe alle betrokkenen om dienen te gaan met internet en sociale media, niet alleen op school en in de klas, maar ook buiten de school.