Missie

Onze missie

Onze missie is dat we samen het best mogelijke Nederlands taal- en cultuur onderwijs geven aan zo veel mogelijk leerlingen in en om Stockholm.


Het samen doen geldt voor de leerkrachten.

We helpen elkaar, luisteren naar elkaar, geven elkaar feedback en we leren van elkaar. We creëren met elkaar een cultuur waarin we van elkaar willen en kunnen leren. Maar het samen doen geldt ook voor het bestuur.

We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten en proberen deze op de juiste manier in te zetten.

Daarnaast geldt samen ook voor de leerlingen.

Het is belangrijk dat leerlingen zich veilig en fijn voelen in de groep, op die manier kunnen ze zich het beste ontwikkelen.

Tot slot horen ouders ook bij de school.

Ouders zijn betrokken bij de school en het onderwijs van hun kinderen.

Onze leerlingen verdienen het beste onderwijs. Dit bieden we met enthousiaste en gekwalificeerde leerkrachten die het onderwijs aanpassen aan de behoeften van de leerlingen. We gebruiken effectieve lesmethodes en een leerlingvolgsysteem om de kwaliteit te waarborgen. Door regelmatig te reflecteren en evalueren verbeteren we ons onderwijs continu.Onze kernwaarden

Professionaliteit

Ouders en leerlingen mogen van ons verwachten dat we ons vak verstaan en over de juiste kennis en vaardigheden beschikken.

Kwaliteit

Onze leerkrachten zijn bevlogen en geven onderwijs van goede kwaliteit. De kwaliteit van onze
school wordt door middel van het bespreken van resultaten, reflecteren en evalueren op peil
gehouden.

Liefde voor het vak

De drive van de leerkrachten om onze leerlingen goed onderwijs te bieden komt voort uit de liefde die zij hebben voor het vak.

Samenwerking

Alle leerkrachten en bestuursleden leveren een actieve bijdrage aan onze school. We delen kennis en ervaringen met elkaar en we gaan met respect met elkaar om.