Belangrijke data

Belangrijke data voor het schooljaar 2024 - 2025

In onderstaande tabel kunt u zien wanneer de schoolvakanties zijn. Onder de tabel vindt u de data voor de cultuurdagen. 

Schoolvakanties

Wat

Datum

Week

Eerste lesweek:

Maandag 19 augustus

week 34

Herfstvakantie:

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 1 november

week 43 en 44


Kerstvakantie:


Maandag 16 december t/m vrijdag 10 januari

week 51, 52, 1 en 2

Krokusvakantie:

Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari

week 9

Paasvakantie:

Maandag 14 april t/m maandag 21 april

week 16 + ma 21/4

Zomervakantie:

vanaf woensdag 11 juni

vanaf week 25

Cultuurdagen

Cultuurochtend 1

Kinderboekendag

Zaterdag 14 of 21 september

Cultuurochtend 2

Sinterklaas

Zaterdag 30 november voor groep 1 tot en met 5.  


Bovenbouw cultuurdag

Vrijdag 8 februari (namiddag/avond) voor groep 6 tot en met VO4. 

Cultuurochtend 3

Koningsspelen

Zaterdag 26 april

Overig

Informatieavond voortgezet onderwijs

Tijdens deze avond vertellen de VO-leerkrachten over de methode en de werkwijze in het VO, het CNaVT-examen en wat ouders van leerlingen op een Zweedse school kunnen doen om meritpoäng aan te vragen.


Datum volgt nog, meestal rond eind april.


CNavT-examen

De examendata in 2024 zijn in het algemeen begin mei