Belangrijke data

Belangrijke data voor het schooljaar 2023 - 2024

In onderstaande tabel kunt u zien wanneer de schoolvakanties zijn. Onder de tabel vindt u de data voor de cultuurdagen. 

Schoolvakanties

Wat

Datum

Week

Eerste lesweek:

Maandag 21 augustus

week 34

Herfstvakantie:

Maandag 23 oktober t/m vrijdag 3 november

week 43 en 44


Kerstvakantie:


Maandag 18 december t/m vrijdag 5 januari

week 51, 52 en 1

Krokusvakantie:

Maandag 26 februari t/m vrijdag 1 maart

week 9

Paasvakantie:

Maandag 1 april t/m vrijdag 5 april

week 14

Zomervakantie:

vanaf woensdag 5 juni

vanaf week 24

Cultuurdagen

Zaterdag 23 september

Cultuurochtend 2

Sinterklaas

Zaterdag 2 december voor groep 1 tot en met 5.  


Bovenbouw cultuurdag

Zaterdag 10 februari.

Deze cultuurdag is voor groep 6 tot en met VO4. 

Cultuurochtend 3

Koningsspelen

Cultuurochtend 1

Kinderboekendag

Zaterdag 27 april

Overig

Informatieavond voortgezet onderwijs

Tijdens deze avond vertellen de VO-leerkrachten over de methode en de werkwijze in het VO, het CNaVT-examen en wat ouders van leerlingen op een Zweedse school kunnen doen om meritpoäng aan te vragen.


Datum volgt nog, meestal rond eind april 2024


CNavT-examen

De examendata in 2024 zijn in het algemeen begin mei