Belangrijke Data

Belangrijke data voor het schooljaar 2021 - 2022

In de onderstaande tabel kunt u zien wanneer de schoolvakanties zijn. Daaronder vindt u de data voor de cultuurdagen. 

Schoolvakanties

Wat

Datum

Week

Eerste lesweek:

Maandag 23 augustus 2021

Dinsdag 24 augustus 2021

week 34

Herfstvakantie:

Maandag 25 oktober t/m vrijdag 5 november 2021

week 43 


Kerstvakantie:


Maandag 20 december t/m vrijdag 7 januari 2022

week 51, 52 en 1

Krokusvakantie:

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

week 9

Paasvakantie:

Maandag 11 april t/m maandag 18 april 2022

week 15

Zomervakantie:

vanaf woensdag 8 juni 2022

vanaf week 23

Cultuurdagen

De geplande datum van 25 september is helaas komen te vervallen. Een vervangende activiteit is het Voorleesontbijt geworden op 29 januari.


Cultuurochtend 2

Sinterklaas

Vrijdag 3 december 2021 voor groep 6 tm VO4

Zaterdag 4 december 2021 voor groep 1 tot en met 5.  


Bovenbouw cultuurdag

Zaterdag 19 februari 2022.

Deze cultuurdag is voor groep 6 tot en met VO4. 

Cultuurochtend 3

Koningsspelen

Cultuurochtend 1

Kinderboekendag

Zaterdag 23 april 2022

Overig

Informatieavond voortgezet onderwijs

Dinsdag 26 april om 20.30 uur

Tijdens deze avond vertellen de VO-leerkrachten over de methode en de werkwijze in het VO.
Daarnaast vertellen ze over het CNaVT-examen en wat ouders van leerlingen op een Zweedse school kunnen doen om meritpoäng aan te vragen.


CNavT-examen

De examendata voor 2022 zijn alsvolgt:

  • woensdag 4 mei
  • zaterdag 7 mei
  • woensdag 11 mei